Gegevens opdrachtgever

naam
afdeling
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer
behandelaar

Gegevens opdracht

polisnummer
schadenummer
soort polis
rubriek / sectie
clausule(s)
eigen risico

Gegevens verzekeringnemer

naam
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer
contactpersoon

Gegevens tegenpartij

naam
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer
contactpersoon

Gegevens evenement

datum
adres
woonplaats
omschrijving
bijzonderheden

Specifieke informatie

instructies
anders